सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिदका लागि सिलवन्दी कोटेशन आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०३/०३)

निर्माण सामग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (KRM 26-28)

प्राचिन (पुरानो) शैलीमा घरहरुको डिजाईन प्रतियोगिता सम्वन्धी सूचना

बोलपत्र (ट्रिपर खरिद) स्वीकृतिको आशयको सूचना (मितिः- २०७६-०२-३०)

Pages