FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६-०७-२२)

फर्निचत लगायत कार्यालय समान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०७/०८)

दरभाउ पत्र रद्ध गरिएको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०७/०५)

बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६-०६-१६)

Pages