FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सडक बत्ती खरिदका लागि सिलबन्दी दररेट आह्वानको सूचना

औषधी खरिदका लागि सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६-०६-०२)

सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६-०५-२७)

8+D+1 Patient क्षमताको एम्बुलेन्स खरिदको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः- २०७६-०५-१७)

Pages