कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone Weight value
निरन्जन श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय sniranjan2071@gmail.com ९८५१२५००३४ 0
परशुराम चौलागाई इन्जिनियर सूचना प्रविधि उप-शाखा chaulagainparsu@gmail.com ९८४९१८२५१६ 0
जनक थापा शाखा अधिकृत राजस्व शाखा 0
सानुबाबु परियार बरिष्ठ लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा sabupariyar@yahoo.co.uk ०१४३३१११० 0
नरेन्द्र महर्जन लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा narendra.kirtipur@gmail.com ०१४३३१११० 0
बालकृष्ण महर्जन बरिष्ठ इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा balkrishna@yahoo.com ०१४३३२२०५ 0
सूरज ओझा इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा srjojha@gmail.com ०१४३३१७९५ 0
कृष्णभोला महर्जन इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा krishnabholamaharjan@yahoo.com ०१४३३१७९५ 0
उद्वव भारति सि.भा. सवारी चालक योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४१४०३१२९ 0
सुजिन्द्र महर्जन शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा sujindram@gmail.com ९८५११६४४५५ 0
चन्द्रमाया महर्जन कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा 0
अनुज प्रधान शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा anujpradhan2003@yahoo.com ०१४३३१७९५ 0