सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आसयको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०८/०४)

सडक बत्ती तथा विद्युतिय सामान खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०७/२७ )

नतिजा प्नकाशनको सूचना (कानुन सहायक चौथो, कानुन सहायक पाँचौ, कानुन अधिकृत र राजश्व संकलन टोली संयोजक))

कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर कृषि विकास कार्यक्रममा भाग लिने आसयको सूचना ।

Pages