FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

योजना सम्झौता गर्दा र पहिलो किस्ता लिदा पेश गर्नु पर्ने कागजात र प्रक्रियाहरु

घर भाडामा लिने सम्बन्धी पुनः ७ दिने सूचना ।

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार संयोजक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०९/२४)

यस सँगै राखिएको फाराम प्रिन्ट गरी भरेर तोकेको दस्तुर बुझाई नगरपालिकामा फाराम बुझाउन सकिनेछ ।

 

Pages