पुनःनिर्माण शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
श्री कृष्ण भोला महर्जन ईन्जिनियर ९८५१२३४४२३  
श्री रुबिना मानन्धर ई.    
         

 

 

 

 

 

 

पुन-निर्माण सम्वन्धि मासिक रिपोर्टको फर्म्याट, जिल्ला, नगरपालिका र वडा कार्यालयको लागी यहा जानुहोस्