FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र KRM 19 र KRM 20 आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०८/२४)

बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आसयको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०८/०४)

सडक बत्ती तथा विद्युतिय सामान खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०७/२७ )

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages