FAQs Complain Problems

रोजगार संयोजक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०९/२४)

यस सँगै राखिएको फाराम प्रिन्ट गरी भरेर तोकेको दस्तुर बुझाई नगरपालिकामा फाराम बुझाउन सकिनेछ ।