FAQs Complain Problems

धरौटी दाबी गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

यस नगरपालिकामा हालसम्म दाखिला भएको धरौटी रकम दाबी गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना ।