FAQs Complain Problems

सबै वडा कार्यालयहरुलाई सूचना (विपद् सम्वन्धि विवरण पठाउने)

यसैसँग राखिएको फारम भरी जति सक्दो चाँडो कीर्तिपुर नगरपालिकामा पठाउन हुन अनुरोध छ ।