FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids for the Construction of Stupa at RARAHILL Park, Ward – 3, KRM – 37/2077/078 (Date of publication: 2078/03/28)

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७८-०३-२७)

फलफूल विरुवाको खरिद सम्बन्धि दरभाउ मागको सूचनामा भुल सुधारको सुचना प्रकाशित मिति 2078/03/17)

एकिकृत सूचना तथा सेवा ब्यबस्थापन प्रणाली (ERP) निर्माणका लागि दररेट मागको सूचना (प्रकाशित मितिः २०७८/०३/१६)

एकिकृत सूचना तथा सेवा ब्यबस्थापन प्रणाली निर्माण / डेभलपर परामर्शदाताको कार्य शर्तहरु -- डाउनलोड गर्नुहोस् । 

Pages