FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कोभिड - १९ को बुस्टर डोज / पहिलो / दोस्रो खोप लगाउनका लागि सूचना (covishield / astrazeneca)

भेरोसेल खोपको बुस्टर मात्रा लागाउन स्थगित गरिएको सूचना

कोभिड-१९ विरुद्धको बुस्टर मात्राको खोप सम्बन्धि भुल सुधारिएको सूचना ।

कोभिड-१९ विरुद्धको बुस्टर मात्राको खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना ।

Pages