FAQs Complain Problems

समाचार

स्वास्थ्य शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
सन्तमान मानन्धर  स्वास्थ्य संयोजक ९८४१३२९६०९  

 

 

स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरुको विवरण हेर्नुहोस्