FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

KRM- 26/076/077 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना

KRM - 29/076/077 स्वीकृतिको आसयको सूचना

विद्युतिय माध्यामबाट आह्वान गरिएका बोलपत्र/दरभापत्र सम्वन्धी सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सूचना (सम्वन्धित सबैका लागि)

बोलपत्र (KRM- 34) Supply and Installation of Lift मा संशोधनको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/११/२१)

Pages