FAQs Complain Problems

समाचार

जनसंख्या सम्बन्धि तथ्याङ्क

कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडागत जनसंख्या

वडा नं

घरधुरी संख्या

जनसंख्या

१९१५ ६७०८
१८६३ ६७२८
१४१४ ५१२०
१४२६ ६१५८
२०२७ ६७५८
१६७८ ७२८२
१७२२ ४६६१
१३५९ ४२०६
२८४५ ८२४२
१० ३१९२ ९७३६