FAQs Complain Problems

समाचार

दोस्रो नगर सभावाट पारित कानुनहरु

Documents: 
AttachmentSize
PDF icon भवन तथा वाटो सम्वन्धी (संशोधित) मापदण्ड, २०७४.pdf1.11 MB
PDF icon कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली-२०७४.docx_.pdf105.04 KB
PDF icon कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविीध-२०७४.pdf195.6 KB
PDF icon कीर्तिपुर नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf714.81 KB
PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक‍-२०७४.pdf302.95 KB
PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधी विधेयक-२०७४.pdf358 KB
PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता-२०७४.pdf291.28 KB
PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा विधेयक-२०७४.pdf330.67 KB
PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी विधेयक-२०७४.pdf1.03 MB
PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक-२०७४.pdf334.07 KB
PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियम , २०७४ last.pdf547.3 KB
PDF icon नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf457.79 KB