FAQs Complain Problems

समाचार

स्वास्थ्य सम्वन्धी अन्य सेवाहरु

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्वास्थ्य शाका प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
स्वन्धित स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरु
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
 1. दैनिक विरामी जाँच तथा उपचार एंव परामर्श
 2. दैनिक विरामी जाँच तथा उपचार एंव परामर्श
 3. ५ वर्षमुनिका वच्चा र गर्भवति महिलाका लागि खोप सेवा
 4. परिवार नियोजन सेवा १५—४९ वर्षका महिला एवं दम्पतिहरुका लागि
 5. ५ वर्षमुनिका वच्चा,गर्भवति एंव सुत्केरी महिलाहरुका लागि पोषण सेवा
 6. क्षय तथा कुष्टरोगी एंव सर्वसाधारणका लागि क्षय कुष्ट सेवा
 7. जन—साधारण, विधालय तथा लक्षित समुह स्वास्थ्य शिक्षा सेवा
 8. जन — साधारण एंव लक्षित समुह का लागि झाडा पखाला र स्वास प्रश्वास रोग नियन्त्रण
 9. कार्यक्रम
 10. औलो कालाजार रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
 11. महामारी नियन्त्रण कार्यक्रम
 12. गाँउघर क्लिनिक
 13. सुरक्षित मातृत्व
 14. एच.आई.भि.एड्स एस.टि.आइ
 15. प्रयोगशाला सम्बन्धि सेवाहरु