FAQs Complain Problems

समाचार

विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सिफारिस

लाग्ने समय: 
३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
स्वास्थ्य शाखा
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. व्यहोरा खुलेको निवेदन पत्र
  2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  3. बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि उपचारत अस्पतालको सिफारिस
  4. सम्बन्धित वडाको सिफारिस