FAQs Complain Problems

मृत बेबारिसे पशु व्यवस्थापन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
जानकारी प्राप्त भएपछि तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
फोहोर मैला व्यवस्थापन वा पशु सेवा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
फोहोर मैला व्यवस्थापन वा पशु सेवा शाखा
सेवा शुल्क: 
निशूल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. आवश्यक सूचना
  2. मृत बेबारिसे पशु फेला परेको जानकारी