FAQs Complain Problems

माईनर सर्जरी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
जानकारी प्राप्त भएपछि तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
पशु विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
पशु विकास शाखा
सेवा शुल्क: 
नगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

सानातिना घाउ खटिराको माईनर सर्जरी शाखाबाट उपलब्ध हुन सक्ने