FAQs Complain Problems

समाचार

आधारभुत तह (कक्षा ८) को परिक्षा फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना (सम्वन्धित विद्यालयहरु, सवै))

कृपया संलग्न एक्सल फाराम (sheet1 र Sheet 2) मा सम्पुर्ण विवरण भरि कीर्तिपुर नगरपालिका, शिक्षा शाखामा बुझाउन हुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents: