FAQs Complain Problems

आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण

आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण तलको सम्वन्धित वडा कार्यालयको लिंकमा राखिएको छ ।

सो सम्वन्धि विवरण हेरी सम्वन्धित सबैमा जानकारी दिनु होला ।

साथै बैकको खाता नं. खाली भएका लाभग्राहीहरुलाई सम्पर्क गरी बैंकमा सम्पर्क गर्न/गराउनको लागी अनुरोध छ ।

सि.न. वडा नं. विवरण (डाउनलोड फाईल) कैफियत
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
डाउनलोड गर्नुहोस्  
१० १० डाउनलोड गर्नुहोस्