Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
परशुराम चौलागाई इन्जिनियर सूचना प्रविधि उप-शाखा chaulagainparsu@gmail.com ९८४९१८२५१६
ज्ञानबज्र महर्जन ना.सु जिन्सी
Niranjan Shrestha Chief Administrative Officer Office of the Municipal Executive snirajan2071@gmail.com 9851250034
चन्द्रमाया महर्जन कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.५, वडा सचिव 9861595705
लक्ष्मी महर्जन खरिदार वडा नं. १, वडा सचिव