FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र (ट्रिपर खरिद) स्वीकृतिको आशयको सूचना (मितिः- २०७६-०२-३०)

Water Fountain का लागि आशय पत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०२/०१)

केवलकार संचालन सम्वन्धी संभाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान (प्रकाशित मितिः- २०७६/०२/०१))

बोलपत्र (KRM 17-19) स्वीकृतिको आशयको सूचना (मितिः- २०७५-०१-१८)

Pages