फोटो ग्यालरी

निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल पश्चात बैकका प्रतिनिधिहरु वडा कार्यालयमा नै गएर सा.सु. भत्ता वितरण गर्दाको उप प्रमुखबाट निरिक्षण गर्नु हुदै ।

 

, , , , , ,

Pages