फोटो ग्यालरी

यस नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित वडा कार्यालयको वरपर क्षेत्रको करिव २ रोपनी जग्गा उपब्ध गराई मिति २०७५ साल असोज ३ गते नेपाल रेडक्रस भवनको उद्घाटन सम्पन्न भयो ।

, , , ,

Pages