२३ औं नगर दिवसको अवसरमा युद्ध स्मारक उद्घाटनमा सहभागि हुनका लागी अनुरोध