तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
23% (40 votes)
राम्रो
26% (45 votes)
ठिकै
38% (66 votes)
नो कमेन्ट
13% (22 votes)
Total votes: 173