तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
24% (36 votes)
राम्रो
26% (40 votes)
ठिकै
37% (56 votes)
नो कमेन्ट
13% (19 votes)
Total votes: 151