तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (29 votes)
राम्रो
29% (33 votes)
ठिकै
29% (33 votes)
नो कमेन्ट
15% (17 votes)
Total votes: 112