तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
24% (45 votes)
राम्रो
28% (53 votes)
ठिकै
37% (71 votes)
नो कमेन्ट
12% (22 votes)
Total votes: 191