तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (36 votes)
राम्रो
27% (38 votes)
ठिकै
35% (49 votes)
नो कमेन्ट
13% (18 votes)
Total votes: 141