तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (26 votes)
राम्रो
32% (33 votes)
ठिकै
25% (26 votes)
नो कमेन्ट
17% (17 votes)
Total votes: 102