तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
14% (1 vote)
राम्रो
43% (3 votes)
ठिकै
14% (1 vote)
ठिक लागेन ।
29% (2 votes)
Total votes: 7