तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
22% (2 votes)
राम्रो
33% (3 votes)
ठिकै
11% (1 vote)
ठिक लागेन ।
33% (3 votes)
Total votes: 9