सूचना तथा समाचार

सबै वडा कार्यालयहरुलाई सूचना (विपद् सम्वन्धि विवरण पठाउने)

यसैसँग राखिएको फारम भरी जति सक्दो चाँडो कीर्तिपुर नगरपालिकामा पठाउन हुन अनुरोध छ ।

 

२०७५ वैशाक ३१ गते स्वच्छ कीर्तिपुर अभीयानमा सहभागि हुनको लागी अनुरोध ।

२०७५ वैशाख ३१ गते कीर्तिपुर नगाउबाट सुरु हुने स्वच्छ कीर्तिपुर अभीयान अभियान अन्तरगत प्लास्टिक मुक्त नगर अभियान घोषणा गर्ने कार्यक्रम तपशिल बमोजिम हुने भएकोले सबैमा उपस्थतिको लागि अनुरोध छ । 

तपशिल

मितिः- २०७५ बैशाख ३१ गते 

मेयर कप बास्केटबलको समापन सम्वन्धमा

यहि २०७५ साल बैशाख २२ देखि सञ्चालन भैरहेको खुल्ला मेयर कप बास्केटबल प्रतियोगिता, २०७४ को समापन समारोह ३ नं. प्रदेशका सभामुख श्री सानु कुमार श्रेष्ठज्यूको प्रमुख आतित्थमा हुन गईरहेको हुनाले उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

मितिः- २०७५/०१/२९ गते शनिबार

स्थानः- कीर्तिपुर, खेलकुद मैदान

स्वास्थ्य स्वायंसेवीहरुको नतिजा प्रकाशनको सूचना

२०७४ साल चैत २९ गते कीर्तिपुर नगरपालिकामा स्वास्थ्य सम्वन्धी बृहत तथ्याङ्क संकलन गर्न स्वयम सेवीका लागि भएको अन्तरवार्ता र कम्प्युटर टेस्टमा सफल तथा वैकल्पिक उमेदवाररुको नामावली तपशिल बमोजिम भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Pages