सूचना तथा समाचार

धरौटी दाबी गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

यस नगरपालिकामा हालसम्म दाखिला भएको धरौटी रकम दाबी गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना ।

जनसहभागितामा आधारीत सौर्य सडक बत्ती सम्बन्धमा।

जनसहभागीतामा आधारीत सौर्य बत्ती सम्ब्न्धि सुचना तथा आवश्यक फारमहरु हेर्नुहोस।

राहत वितरण सम्बन्धि सुचना

भुकम्प पीडितलाई न्यानो कपडा वापतको राहत रकम प्रति परिवार रु १०,००० वितरण सम्बन्धि सुचना।

Pages