निर्णयहरु

स्थानीय निर्वाचन २०७४ पश्चात साउन २९ सम्मका निर्णयहरु

मिति २०७४ जेठ ८ गते ​देखि २०७४ साउन २९ गते सम्मका नगर कार्यपालिका ले गरेका निर्णयहरु

२४ औं नगर परिषद्का निर्णयहरु

आज मिति २०७३ साल श्रावण ३१ गते सोमवार बिहान ८ः०० बजे यस कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री उद्धब प्रसाद रिजालको

अध्यक्षतामा २४ औं बिशेष नगरपरिषद नगरपालिका कार्यालय भवन देवढोकामा वसी देहाय अनुसारको उपस्थिती र निर्णयहरु गरियो ।

आ.व ०७३/७४ को लागि २२ औ नगरपरिषद्को निर्णयहरु।

आज मिति २०७२ साल पौष २९ गते बुधबार बिहान ७ः०० बजे, नेपाल सरकारबाट पत्यायोजित अधिकार बमोजिम यस कीर्तिपुर नगरपालिकाको आगामी आ.ब. ०७३÷०७४ का लागि २२ औं नगरपरिषदको बैठक यस नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री उद्धव प्रसाद रिजालज्यूको अध्यक्षतामा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.

Pages