निर्वाचन कार्यालयको मतदाता विवरण संकलन गर्ने सूचना ।।