नगर कार्यपालिकामा नवनिर्वाचित सदस्यहरुलेपथ ग्रहण गर्नु हुदै (निर्वाचन अधिकृतज्युवाट)