FAQs Complain Problems

नक्सा पास समितिको निर्णय

मिति २०७३/१०/१७, १८, १९, र २० गते बसेको नक्सा पास समितिको बैठकवाट तपशिल बमिजिमको नक्साहरु पास गर्ने निर्णय गरीयो ।

उक्त लिस्टमा नाम भएका निवेदकहरुले मिति २०७३/१०/२१ गते दिउसो २ बजे पछि नगरपालिकामा सम्पर्क गरी आ-आफ्नो इजाजत पत्र लिन सक्नुहुनेछ ।

 

 

Supporting Documents: