तेस्रो नगर सभा

आगामी तेस्रो नगर सभा २०७५ मा पास गर्नु पर्ने तथा अब हुने नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हुने कार्यविधिहरुको नमुना यहाँ राखिएको छ । --> हेर्नुहोस् 

वडाबाट छनोट भएका योजनाहरु नगरसभामा पेश गर्नको लागि फारम राखिएको छ। यस फारममा योजनाहरु भरेर कीर्तिपुर नगरपालिकाको

ईमेल ict.munkirtipur@gmail.com or नगरपालिकामा 

उपस्थित भई दिन हुन अनुरोध छ ।  फारम डाउनलोड गर्नुहोस् ।