FAQs Complain Problems

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र

[A description of the municipality service]

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहिदिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला तथा बालबलिका शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
की.न.पा.
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. Copy of citizenship
  2. 1 copy photo of passport size
प्रक्रिया: 

[Example description of the process]