FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र

लाग्ने समय: 
सोहिदिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला तथा बालबलिका शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
की.न.पा.
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. नागरिकताको प्रतिलिपि
  2. पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो