जनप्रतिनिधिहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रमको केही झलकहरु