तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (34 votes)
राम्रो
29% (38 votes)
ठिकै
33% (43 votes)
नो कमेन्ट
13% (17 votes)
Total votes: 132