विधुतिय नक्सा

बिधुतिय नक्सा पास प्रणालीमा दर्ता भएका नक्सा डिजाइनरहरुको सूचि हेर्न जानुहोस् 

बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको लागी चोभार- सतुंगल खण्डको निर्माण कार्य जग्गा एकिकरण गर्ने गरी स्वीकृत चार किल्ला विवरण हे्र्नेको लागी जानुहोस्